Skip to Content

01.ஜீவியத்தின் ஓசை

 

 ஜீவியத்தின் ஓசை

 

٭அன்னை ஜீவனோடு இருக்கும் இடம் தியான மையம்.

 ٭மனித மனத்தின் சுமுகம் தியான மையத்தின் ஜீவன்.

٭நெஞ்சை நிரப்பும் நிலையம் நிலையான ஜீவனுடையது.

 book | by Dr. Radut